Publicerad 10:e december 2012

I denna video ville Zaga göra en så lik kopia av originalvideon som möjligt där hon skulle spela såväl sångaren Robban som sin egen far Chris som spelar cello i videon. Då det av förklarliga skäl inte fanns en likvärdig budget till att spela in videon så löstes det genom att filma hela videon mot en greenscreen hemma i Zagas hus.

Produktion: Boxroom Studios